NEDEN HAPPYDAYS ?

neden happydays ?

HAPPYDAYS

HASTA MAHREMİYETİ

Tarihsel gelişimine bakıldığı zaman mahremiyet duygusu ve korunma içgüdüsü ile kullanılmaya başlayan giysilerin günümüzde pek çok işlevi bulunmaktadır. Giysinin, korunma ve örtünme temel amaçlarına estetik, sosyal statü, iş yaşamı, cinsiyet ayrımı gibi alt amaçlar eklenince her amaca yönelik giysi çeşitleri oluşmuştur. Kullanım amacına göre çeşitlilik gösteren giysilerden kullanım amacına göre de konfor beklenir hale gelmiştir. (Boyacı,2010) giysileri vücudu uygun olmayan fiziksel şartlara karşı koruyan bir ya da birden fazla katmandan oluşan bir bariyer olarak tanımlamaktadır.

Bu ana görevinin dışında giysinin kullanım amacı her ne olursa olsun, kullanan kişiye ‘iyi görünme’ altında psikolojik tatmin ve rahatlık sağlaması gerekmektedir. 
Psikolojik tatmin, işlevsellik, fonksiyonellik gibi çeşitleri bulunan ve özünde giysiyi giyen kişinin, o giysi içerisinde kendini rahatsız hissetmemesi olarak tanımlanan kavramın ‘
giysi konforu’ olduğu bilinmektedir.

Yapmış olduğumuz tasarımda temel aldığımız hasta bazlı öncelikler;

ü  Termofizyolojik konfor

ü  Dokunsal konfor

ü  Vücut hareket konforu

ü  Estetik konfor

ü  Mahremiyet konforu

Ankara Hacı Bayram Veli üniversitesinin 28.12.2018 tarihinde yayımlanan Cerrahi Operasyonlarda Kullanılan Hasta Önlüklerinin İyileştirilmesine Yönelik Tasarım Uygulaması çalışmasında hastalar ve hastane personeli ile yapılan görüşmeler sonucunda hastaların;

Yapmış olduğumuz tasarımda temel aldığımız personel bazlı öncelikler;

Bedenin görünmesinden endişe duyan ve durumu kendi çözümleri ile kontrol etmeye çalışan hastaları, ikna etme çabası ortadan kalmış oldu.

Tüm cerrahi branşlarda kullanılabilmesi için uygun modüler tasarım.

Özelikle hasta mahremiyetinin ön planda olduğu cerrahi girişimlerde hasta ve hekim memnuniyeti

Anestezi işlemi öncesinde uygun elektrod yerleştirme açıklıkları, tansiyon manşonu için omuz hizasından tamamen açılabilen kol tasarımı, spinal anestezi için arka tarafta iki tarafa doğru geri kapanabilen yanal açılma imkanı

Termofizyolojik konfor, sıcaklık ve ıslaklık açısından konforun sağlanmasıdır, kumaşta meydana gelen ısı ve sıvı transfer mekanizmalarınıkapsamaktadır.              

Dokunsal konfor, tekstil materyalinin deriyle teması sonucu ortaya çıkan nörolojik algılarıoluşturmasıdır.Vücut hareket konforu, giysinin vücut hareketlerine imkân tanıması, vücuda uygulanan basıncı minimuma indirmesidir.
Estetik konfor, kişinin psikolojisini etkileyen giysi özelliklerinin duyu organlarıyla (göz, kulak, deri vb.) algılamasıdır (Li,2001).

TEK KULLANIMLIK ÖNLÜKLER

Hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların korunmasında yüksek öneme sahiptir.Seçim sürecinde asepsi (patojen denilen hastalık yapıcı etmenlerin bir ortamda ya da konakçı üzerinde bulunmaması), bariyer etkinliği, konfor, ekonomi ve çevresel konulardaki hassasiyete göre öncelik sağlamaktadır.Tekrarlayan kullanım, yıkama ve sterilizasyon işlemleri sonucunda çok kullanımlık cerrahi önlüklerin bariyer etkinliği değişmektedir. Tek kullanımlık önlüklerde bu sorun oluşmamaktadır (Behera ve Arora,2009). 
Tablo – 2: Hasta ve Sağlık Personeli Görüşleri Doğrultusunda Tasarım Kritikleri

Scroll to top