Ameliyat Önlükleri

Ameliyathane Hasta Önlüğü

Ameliyat Önlükleri

 Ameliyat koşullarında kullanılan hasta örtüleri, cerrahi alan enfeksiyonlarının gelişiminde etken olabilecek bakterilere karşı bariyer özellik göstererek; çevre, ekipman ve hastanın steril durumunun sürdürülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Bir hasta hasta önlüğünden beklentiler, hasta ve sağlık personelinin beklentileri olarak temelde iki başlık altında değerlendirebiliriz.
Happy Days önlükleri hastalara servisten başlayarak hastaneden taburcu olduğu ana kadar hastaların fiziksel ve psikolojik konforları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.
Moduler kompakt yapısı ile hasta mahremiyetini sağlarken, mikroflament kumaş dokusu ile de hastalara dokunsal konfor sağlamaktadır.
Sağlık personelleri için hasta önlükleri, yapılacak her türlü işlem için kolaylık sağlamasını hasta vücuduna hızlı ulaşım imkanı, steril ortamı etkilememesi, partikül yayılımının çok düşük veya hiç olmaması, bakterilere karşı bariyer görevi görmesi ve bakterilerin yaşamasına uygun ortam sağlamayan hızlı nem transferi sağlamasıdır.

Scroll to top